درود
منطقه
1.5روز
مدت

ابشار بیشه

برگزارکنندهگردشگری اسپاد اصفهان
نام و نام خانوادگی سرپرستحسین پورپاکار
عنوان برنامهتور آبشار بیشه
نوع فعالیتپیمایش
بازدید هاآبشار بیشه
منطقه‌ /استان/شهردرود
تاریخ شروع۱۳۹۷-۰۴-۰۷
ساعت شروع۲۳
تاریخ پایان۱۳۹۷-۰۴-۰۸
ساعت پایان۲۳
مبدا حرکتاصفهان
مدت۱.۵روزه
محل تجمعکاوه و صفه
وسیله نقلیه اصلیاتوبوس
وسیله نقلیه فرعی
پذیراییویژه
اسکانسایر
وعده‌های غذاییصبحانه و ناهار
بیمهبله
راهنمامیراث فرهنگی
سطح فعالیت/درجه سختیآسان
تجهیزات مورد نیاز
الزاماتکارت شناسایی
نحوه ثبت نامواریز وجه و یا مراجعه به آژانس
هزینه برحسب تومان۸۵۰۰۰
تلفن۹۱۳۴۳۳۰۲۰۹
برنامه روز اول
برنامه روز دوم
برنامه روز سوم
ابشار بیشه
ابشار بیشه

بررسی تور

هیچ بررسی هنوز وجود ندارد.

ارسال یک نقد و بررسی

امتیاز