فرم همکاری

 • مثال:تورجور 'گشت
 • مثال :الهام محمدی
 • مثال:گلستانگردی
 • مثال: آبشار بیشه |جنگل بیشه |آبشار آب گرمه|آبشار پیرعبدالله
 • مثال:دورود
 • مثال:۱۲:۳۰
 • مثال:اصفهان
 • مثال:ترمینال صفه -سکوی ۲۹
 • مثال:اتوبوس توریستی ۴۴نفره
 • مثال:قطار-نیسان
 • مثال:میان وعده
 • مثال:۲وعده صبحانه
 • مثال: راهنمای میراث فرهنگی - راهنمای محلی
 • مثال:لیوان شخصی- کوله دو روزه- پتوی مسافرتی- ملحفه- لباس اضافه - عینک آفتابی- کفش مناسب پیاده روی- داروی شخصی
 • مثال:پول نقد- کارت شناسایی
 • مثال:۲۰۰۰۰۰هزارتومان
 • بایستی عکسها با کیفیت و مرتبط با برنامه ها باشد
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .